Video

MIEJSKIE I POWIATOWE RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

RUCHY RELIGIJNE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

GRUPY REKONSTRUKCYJNE

RODZICE DZIECI ZE SPEKTRUM PŁODOWYCH ZABURZEŃ ALKOHOLOWYCH

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

MŁODZIEŻOWE RADY GMIN

 

Debata Oksfordzka – Film Instruktażowy Fundacji Kopernikańskiej

„Czy warto wrócić na powiśle po ukończeniu studiów?”

„Czy przestrzeń publiczna w Chojnicach jest dobrze zagospodarowana?”

„Czy media regionalne są dobrym strażnikiem demokracji?”

Czy pomorska szkoła buduje patriotyzm lokalny?”

„Czy nauczanie społeczne Kościoła ma znaczący wpływ na zachowania społeczne?”

„Czy możliwy jest autentyczny, altruistyczny wolontariat?”

„Czy można zatrzymać emigrację młodego pokolenia w najbliższym czasie?”