Młodzieżowa Agora Pomorza

FIO_MPiPS_logo1_czb

Projekt „Młodzieżowa Agora Pomorza” powstał, jako odpowiedź na konkurs Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Priorytet Nr 3. Aktywni obywatele Działanie 2. Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych.

Podstawowym celem projektu jest włączenie młodzieży do aktywnego budowania wspólnoty regionalnej. Młodzież – licealiści, studenci, radni, harcerze – może silniej zaznaczyć swą wartość społeczną, jeśli stanie się poważnym partnerem w przestrzeni publicznej.

Planuje się 8 debat oksfordzkich, które mają pobudzić do dyskusji i wypracowania świadomości obywatelskiej. Skłonienie młodych ludzi do zajęcia stanowiska za lub przeciw – w ramach określonej konwencji debaty oksfordzkiej – jest ważnym elementem budowania kultury dialogu publicznego, w ramach demokracji uczestniczącej!

Tematy debat dotyczyć będą aktualnych, choć często kontrowersyjnych problemów, wobec których staja młodzi ludzie na progu wchodzenia do aktywnego życia społecznego. Będą to problemy roli Kościoła w państwie, znaczenia Malej Ojczyzny, emigracji, przestrzeni publicznej, polityki prorodzinnej, ekonomii społecznej itp. Dzięki podjęciu tak trudnych problemów chcemy pobudzić świadomość młodych ludzi, że ich głos będzie ważnym elementem demokracji uczestniczącej. Projekt propagujący kulturę dialogu, dyskursu publicznego, ma wejść tam gdzie jest młodzież – na teren uczelni, liceów, środowisk młodzieżowych oraz do dwóch mniejszych miast Pomorza. Ma poruszyć do odważnego myślenia o wartościach i wspólnocie regionalnej. Przedsięwzięcie jest kontynuacją spontanicznych debat publicznych w sali BHP Stoczni Gdańskiej, które odbyły się w 2012 roku. Tym razem debaty odbędą się w nowej formule – skierowanej wyłącznie do młodych ludzi.