KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Pomorskie rekomendacje

  1. Potrzeba integracji sektora. Wsparcie ruchu KGW m.in. przez Centra Organizacji Pozarządowych, Lokalne Grupy Działania, ośrodki doradztwa rolniczego, itd. Potrzeba organizacji różnych spotkań, przedsięwzięć i projektów wspólnych na rzecz rozwoju i integracji środowiska na Żuławach.
  2. Potrzeba przywołania i wzmocnienia etosu KGW – jako miejsc np. krzewienia lokalnej oraz polskiej kultury – czasami mateczników elementów ludowych i regionalnych; uświadomienie jaką ważną rolę społeczną pełnią KGW.