Władze Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji:
Mariusz Kowalik – od 2006 koordynator projektów unijnych w komponencie regionalnym oraz krajowym, koordynator inicjatyw lokalnych, prezes Towarzystwa Debat Obywatelskich, rzecznik PRDPP, specjalista ds. mediów społecznościach Fundacji RC, wiceprezes Pomorskiej Sieci COP. Z dobrymi efektami pracował, jako handlowiec, dziennikarz, rzecznik prasowy, specjalista ds. organizacji programów profilaktycznych i szkoleń. Współautor 3 książek oraz 1 filmu/programu profilaktycznego „Mój przyjaciel Reks”.
Wiceprezes Zarządu Fundacji:
Waldemar Jaroszewicz – absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1979-1984 był pracownikiem wydawnictwa „Słowo Powszechne” w Toruniu, Od 1984 roku pracuje w wydawnictwach w Gdańsku a w latach w latach 1990 -1997 był dziennikarzem Dziennika Katolickiego „Słowo”. Od 1993 pracuję w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”, w którym był prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego w Gdańsku. Obecnie jest doradcą Zarządu Głównego w Warszawie.

Przewodniczący Rady Programowej Fundacji:
dr hab. Witold Toczyski – polityk społeczny; Socjoekonomista. Ekspert w zakresie polityki regionalnej, przestrzennej i rozwoju zrównoważonego. Twórca i pierwszy Prezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych. We współpracy z partnerami bałtyckimi zrealizował projekty, których głównym motywem było przekształcanie Regionu Bałtyckiego w modelowy ekoregion – charakteryzujący się przyjaznymi dla środowiska formami transportu, turystyki, rolnictwa czy energetyki. Wspiera organizacje pozarządowe w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.
Członkowie Rady Programowej Fundacji:
Antoni Szymański – Senator RP z okręgu 66 (powiaty: gdański, tczewski, starogardzki) w Gdańsku na IX kadencję. Wcześniej Poseł na Sejm RP III kadencji oraz Senator RP VI kadencji. Przez ponad trzy dekady wykonywał zawód rodzinnego kuratora sądowego. W latach 2002–05 był zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Od 2008 do 2015 r. pełnił funkcję zastępcy kuratora okręgowego ds. rodzinnych Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Antoni Cywiński – Radny Powiatu Starogardzkiego, wcześniej Wójt Gminy Kaliska.
Radosław Nowak – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, szkoleniowiec oraz członek zarządu głównego Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, kierownik działu profilaktyki w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, opiekun stażystów w ramach szkolenia specjalistycznego na specjalistę terapii uzależnień, 25 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, autor, współtwórca oraz realizator wielu programów profilaktycznych
dla dzieci i młodzieży zarówno krajowych jak i europejskich, profilaktycznych kampanii społecznych, konferencji oraz szkoleń. Członek oraz przewodniczący Zespołu ds. Profilaktyki w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku.
Piotr Niwiński – historyk, publicysta, wykładowca akademicki. Autor publikacji z zakresu historii najnowszej, szczególnie dotyczących polskiego podziemia w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz opozycji antykomunistycznej na Wileńszczyźnie, a także aparatem represji na Pomorzu po 1945. Od 2016 jest kierownikiem Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Gdańskim i wykładowcą na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Autor przeszło stu publikacji, w tym monografii „Okręg Wileński AK 1944-1948” (Warszawa 1999), która otrzymała Nagrodę im. Jerzego Łojka, współautor albumu „Żołnierze wyklęci” (Warszawa 2002) i „Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956” (Warszawa-Lublin 2007). Od 7 lutego 2018 członek Rady przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Janusz Karc – działacz gospodarczy, współwłaściciel drukarni, członek Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, wcześniej Prezes Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Andrzej Urbański – redaktor, twórca kampanii społecznych, ekspert z zakresu PR. Bogate doświadczenie dziennikarskie w zakresie informacji, wywiadów i reportażu. Komentator wydarzeń narodowych, pielgrzymek papieskich do Polski, korespondent wypraw humanitarnych do Sarajewa i na Zakarpacie (Ukraina). Współorganizator nowego oddziału tygodnika Gość Niedzielny, dyrektor Hospicjum św. Józefa w Sopocie, współorganizator kampanii Pola Nadziei na Pomorzu. Twórca Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów przy Swissmed w Gdańsku, Akademii Seniora i Akademii Seniora online dla osób starszych na Pomorzu. Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim, a także Studia Podyplomowe na Politechnice Gdańskiej z zakresu zarządzania placówkami medycznymi w Służbie Zdrowia, oraz Public Relations w nowoczesnych firmach.

Stali eksperci i współpracownicy Fundacji:
Krystian Zdziennicki, obecnie radny Sztumu – działacz społeczny, wcześniej lider Młodzieżowej Grupy Działania w Sztumie

Mariusz Ruszkowski – prezes Fundacji Dla Dziecka i Rodziny „WSCHODZĄCE SŁOŃCE”, od 2014 r. realizacja zadań Kampanii STOP FAS; koordynator projektów „Uchrońmy dzieci przed FAS- profilaktyka uniwersalna i selektywna FAS/FASD, w latach 2014 i 2015.

Piotr Stec – Pozarządowiec od 15 lat, wykształcenie wyższe (administracja UMK Toruń), jeden z twórcówzałożycieli i Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska w Kwidzynie – organizacji pozarządowej powołanej w celu wspierania innych organizacji pozarządowych, integrowania środowiska 3 sektora, budowania współpracy międzysektorowej. Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych (PS COP) – jedynej w województwie pomorski federacji zajmującej się rozwojem i systemowym wsparciem sektora obywatelskiego i ekonomii społecznej, ich profesjonalizacją i integracją. Doradca formalno-prawny, szkoleniowiec, specjalista ds. standardów, menadżer kultury, aktywista. Członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Przewodniczący Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Członek Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pomorski delegat do Ogólnopolskiego Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Jerzy Boczoń – Z działaniami obywatelskimi jest związany chyba od początku swego życia. Udokumentowane ma na pewno działania społecznikowskie, jako pracownik naukowy UG, jako urzędnik pomocy społecznej a od początku transformacji ustrojowej, jako czynny pozarządowiec. W 1993 powołał Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, jako organizację wspierającą inicjatywy i działania obywatelskim. Konsultant i ekspert programów m.in. Umbrella Project UNDP, Consensus, Civic Dialogue, Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. W latach 2002 – 2008 Przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiej Sieci SPLOT. Jest autorem poradników „Standaryzacja Usług Społecznych” i „Budowanie partnerstwa”. Członek Komitetu Ekspertów i współautor „Modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. Obecnie jako członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych jest współautorem standardów dla RDPP w całej Polsce.

Jan Hlebowicz – historyk i publicysta. W latach 2012-2018 dziennikarz „Gościa Niedzielnego”. Autor czterech książek, w tym wyróżnionej w ogólnopolskim konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku „Niepokorni z Topolówki”. Publikował m.in. w „Do Rzeczy”, „Dzienniku Bałtycku”, „Pielgrzymie”, „Nowych Książkach”. Współpracuje z Radiem Gdańsk tworząc audycję historyczną „Pomorskie miesiące”. Obecnie rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Na co dzień współpracuje z licznymi Stowarzyszeniami Edukacji Regionalnej.

dr Magda Leszczyna Rzucidło – doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, od ponad 10 lat aktywna działaczka III sektora. Prezes stowarzyszenia Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych, współprowadząca polski punkt kontaktowy Bałtyckiej Sieci Organizacji Pozarządowych BS NGO Network.