GRUPY REKONSTRUKCYJNE

Pomorskie rekomendacje

  • Nowe formy. Trzeba szukać nowych form rekonstrukcji z wykorzystaniem elementów włączania widza w widowisko. 
  • Włączenie samorządu terytorialnego. Warto wykorzystywać historię do animowania szerszej działalności kulturalnej i rozwijania sieci współpracy od samorządu, przez różne instytucje historyczne, a na wojsku kończąc.
  • Budowanie wspólnoty wartości. Trzeba przykładać większą dbałość o prawdę historyczną. W Polsce jest to o tyle łatwiejsze, że wciąż żyją świadkowie historii i warto pokazywać, ż rekonstrukcje to nie tylko widowiska, ale odtwarzanie prawdziwej historii, która bardzo mocno nas dotyczy i przez to dotyka.2