O fundacji

Fundacja Towarzystwo Debat Obywatelskich „Pałac Ślubów” to organizacja założona przez grupę ekspertów i liderów społecznych wielu sfer życia publicznego na pomorzu. W sumie wśród działaczy i fundatorów organizacji jest 15 osób a ich otoczenie eksperckie to kolejne 30-40 osób. Towarzystwo działa głownie w oparciu o środki partnerów i organizacji macierzystych fundatorów. Dlatego roczne budżety organizacji nie są zbyt duże. Natomiast doświadczenie i potencjał ekspercki Fundacji jest imponujący. Organizacja może bowiem poszczycić się grupą wybitnych działaczy, tworzących lokalny tink-tank ds. rozwoju regionu. Swoje miejsce w Fundacji mają lokalni politycy, samorządowcy, naukowcy, biznesmeni, działacze społeczni i dziennikarze lokalnych mediów. To powoduje, iż organizacja może prowadzić szereg projektów partnerskich wykorzystując zasoby finansowe, rzeczowe i merytoryczne innych środowisk. Od chwili powstania Fundacji TDO PS prowadzono kilkanaście działań odnoszących się do debat publicznych, rozpoczęto pracę nad animacją Klubu Edukatorów Przedsiębiorczości Młodzieżowej, włączono się w budowanie klubu rozwoju kompetencji ojcowskich, współorganizowano konferencje nt. wprowadzania i realnego wykorzystania zasady pomocniczości i subsydiarności w gminach województwa pomorskiego. Działacze fundacji są jednak
przekonani po przeprowadzeniu podstawowego badania otoczenia społecznego i analizy forside, iż niezbędne jest tworzenie w sektorze pozarządowym, społecznym kadr animacyjnych i liderskich dla
kolejnych pokoleń. Tymczasem następuje pauperyzacja wartości działań społecznych i zanik poczucia konieczności praktykowania na rzecz dobra wspólnego. Dlatego wciąż jest wiele do zrobienia.