Nasze Tematy Debat

TEMAT

Marszałek

Sekretarz

1) Czy nauczanie społeczne Kościoła ma znaczący
wpływ na zachowania społeczne?
Małgorzata Niemkiewicz Janusz Karc
2) Czy media regionalne są dobrym
strażnikiem demokracji?
Adam Hlebowicz Katarzyna Kamińska
3) Czy można zatrzymać emigrację młodego pokolenia? Waldemar Jaroszewicz Janusz Karc
4) Czy gminy pomorskie mają dobrą politykę prorodzinną? Antoni Szymański Jerzy Boczoń
5) Czy możliwy jest autentyczny, altruistyczny wolontariat? Jerzy Boczoń Andrzej Urbański
6) Czy pomorska szkoła buduje patriotyzm lokalny? Mariusz Kowalik Radosław Nowak
7) Czy warto wrócić na Powiśle po ukończeniu studiów? Krystian Zdziennicki Witold Toczyski
8) Czy przestrzeń publiczna w Chojnicach
jest dobrze zagospodarowana?
Michał Karpiak Witold Toczyski