Animatorzy debaty

4Prowadzący debatę – Marszałek
 
Nad sprawnym przebiegiem debaty czuwa Marszałek, którym powinna być osoba umiejąca wzbudzać respekt dla swoich decyzji. Każde przemówienie zaczyna się od słów “Panie Marszałku” (albo “Pani Marszałek”). Na samym początku Marszałek powinien ponownie ogłosić, jakie będą zasady obowiązujące podczas debaty.
Jako gospodarz obwieszcza on początek i koniec debaty, zarządza głosowanie. Ma obowiązek podziękować za wystąpienie każdemu uczestnikowi dyskusji. Marszałek jako jedyny ma prawo udzielać głosu (poza wtrąceniami publiczności), zapowiada poszczególnych uczestników debaty, ma też prawo odebrać głos każdemu mówcy lub wtrącającemu, np. z powodu przekroczenia limitu czasowego albo rażącego naruszenia norm kultury dyskusji. Na nim też spoczywa obowiązek czuwania nad spokojem w izbie. W szczególnych przypadkach Marszałek może wyprosić z sali osobę łamiącą zasady debaty.
 
Sekretarz
 
Sekretarz pełni funkcję pomocnika Marszałka. Przed rozpoczęciem debaty odczytuje on protokół poprzedniego posiedzenia. W trakcie przemówień informuje mówców o czasie, jaki pozostał im do końca wystąpienia (np. kładąc na pulpicie kartki z zapisaną liczbą minut). Do obowiązków Sekretarza należy też nalewanie wody do szklanki mówcy w czasie wystąpienia. Sekretarz debaty to funkcja idealna dla osoby, która lubi być w centrum wydarzeń nie wysilając się przy tym zbytnio. Marszałek i Sekretarz mają obowiązek zachowania ścisłej bezstronności.