RUCHY RELIGIJNE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Pomorskie rekomendacje

  • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Trzeba rozpocząć starania o powołanie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Diecezji Gdańskiej.
  • Kalendarz wydarzeń. Trzeba zacząć od choć jednej udanej oddolnej inicjatywy Liderów Ruchów Katolickich np. wspólna strona www z ujednoliconym wspólnym kalendarzem wydarzeń.
  • Coroczny Sejmik ruchów katolickich. Trzeba podjąć kolejną próbę zaproszenia jak najszerszej ilości reprezentantów różnych ruchów i wspólnot na dobrze zaplanowane spotkanie, z dobrym pomysłem na wspólne przedsięwzięcie i wtedy prezentując gotowy produkt Kurii Metropolitalnej, będzie szansa na większą akceptację tej inicjatywy.