DEBATY W RAMACH PROJEKTU

Do spotkań w formie debat publicznych – po konsultacjach z przedstawicielami Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – zaprosiliśmy sześć następujących środowisk:

 • MŁODZIEŻOWE RADY GMIN
 • GRUPY REKONSTRUKCYJNE
 • KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
 • MIEJSKIE I POWIATOWE RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 • RUCHY RELIGIJNE W KULTURZE LOKALNEJ
 • ŚRODOWISKA RODZICÓW Z DZIEĆMI FASD

Formuła debat

Debaty odbywały się w listopadzie i grudniu 2019 roku w różnych miejscach tak dobranych, aby sprzyjały zaproszeniu ekspertów i zainteresowanych danych środowiskiem obywateli.

 

Debatę prowadzi moderator, który wprowadza publiczność w temat debaty, udziela głosu poszczególnym mówcom, a następnie zadaje im pytania i zarządza pytaniami z sali. Moderator odpowiada za zaproszenie ekspertów i uczestników.

Schemat debaty powinien składać się pięciu faz.

 1. Moderator przygotowuje 5 minutowe omówienia problematyki.
 2. a) na czym polega znaczenie społeczne określonego środowiska w woj. pomorskim?
 3. b) jakie są podstawowe bariery i problemy integracji danego środowiska?
 4. Moderator przygotowuje dwa pytania zaprezentowane na planszach.
 5. Moderator zarządza dwie rundy wypowiedzi po 5 min. maks. na każde pytanie.
 6. Po każdej rundzie przewiduje się 10 minut na pytania z Sali.
 7. Moderator podsumowuje debatę w punktach.
 8. Debata powinna trwać maks. 1 godzinę.