Co to jest debata oksfordzka?

Debata oksfordzka – rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im Marszałek, który ma do pomocy Sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Model debaty pochodzi z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

opr. http://pl.wikipedia.org/wiki/Debata_oksfordzka