Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do ludzi młodych, którzy nie akceptują ucieczki z życia publicznego. Chcą rozmawiać o ważnych problemach wzorując się na wysokich standardach debat oksfordzkich.

W ośmiu debatach będziemy rozmawiać w środowisku młodzieży licealnej, akademickiej, z harcerzami i młodymi ludźmi zainteresowanymi rozwojem swoich gmin. Będziemy debatować na Uniwersytecie Gdańskim, w Szkole Wyższej Ateneum, w Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej a także w liceach Trójmiasta Zaplanowano dwie debaty w środowiskach młodzieżowych rad min Sztumu i Chojnic.

Istotą spotkań będzie, udział ekspertów obu stron debaty oraz możliwość wypowiedzenia się zebranych i finałowe zajęcie stanowiska poprzez glosowanie, która ze stron debaty przedstawiła bardziej przekonywające argumenty za lub przeciw. Taka aktywność uczy szacunku dla odmienności poglądów i tolerancję.

Na zakończenie cyklu debat odbędzie się wysłuchanie publiczne w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej , na które zaprosimy wszystkich którzy uważają, że język stygmatyzowania, etykietowania, pogardzania należy zastąpić kulturą debatowania .