Cele projektu

  1. Zbudowanie atrakcyjnych wzorców komunikacji społecznej w oparciu o innowacyjne i intrygujące formy – debaty oksfordzkiej i wysłuchania publicznego.
  2. Propagowanie kultury dialogu bez agresji, etykietowania i nietolerancji dla odmiennych poglądów.
  3. Rozpoczęcie debaty o trudnych problemach budowania wspólnoty lokalnej i regionalnej w środowiskach młodzieżowych.
  4. Zachęcenie studentów i licealistów do aktywnego udziału w dyskursie publicznym o problemach społecznych.
  5. Poprzez udział w debatach budowanie sieci kontaktów społecznościowych młodych osób aktywnych społecznie.