Realizatorzy projektu

Stowarzyszenie „Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych”

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych został powołany w 2001r. jako organizacja skupiająca przedstawicieli środowisk nauki, sektora publicznego i biznesu, chcących działać wspólnie na rzecz integracji europejskiej, zrównoważonego rozwoju oraz pogłębiania więzi współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.

Celem stowarzyszenia BISER jest :

1.   Prowadzenie działań na rzecz wspierania zrównoważonego i trwałego rozwoju regionalnego i lokalnego;

2.   Podejmowanie i wdrażanie inicjatyw dotyczących rozwoju partnerskich sieci współpracy w Polsce oraz integracji społeczności Europy;

3.   Rozbudzanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw dla wszechstronnego rozwoju naukowego, gospodarczego oraz społecznego regionów Polski i innych obszarów wokół Morza Bałtyckiego;

4.   Upowszechnianie postaw i działań wzmacniających wartości paneuropejskie, zwłaszcza zrównoważonego rozwoju społeczności europejskich.

TOWARZYSTWO DEBAT OBYWATELSKICH „PAŁAC ŚLUBÓW”

Forum „Pałac Ślubów” zainicjowała w 2012 roku spontanicznie zawiązana grupa obywateli, którzy dostrzegają w naszej pomorskiej wspólnocie  brak rzetelnej i otwartej na różne środowiska dyskusji o istotnych problemach naszej wspólnoty narodowej i samorządowej.  Forum jest miejscem spotkań ludzi szukających przestrzeni do przywrócenia marzeń o społeczeństwie obywatelskim. Obecnie Forum „Pałac Ślubów” przekształciło się w Fundację TOWARZYSTWO DEBAT OBYWATELSKICH „PAŁAC ŚLUBÓW”

Grupą inicjatywną Forum byli: Jerzy Boczoń, Adam Hlebowicz, Waldemar Jaroszewicz, Janusz Karc, Danuta Kobzdej, Radosław Nowak, Andrzej Skorupski, Antoni Szymański, Witold Toczyski, Andrzej Urbański.

Fundatorami Fundacji zostali: Witold Toczyski, Antoni Szymański, Waldemar Jaroszewicz, Adam Hlebowicz, Radosław Nowak, Andrzej Urbański, Antonii Cywiński oraz Mariusz Kowalik.

Tradycyjnie miejscem spotkań Forum była kolebka „Solidarności” – sala BHP. Dotychczas odbyło się pięć spotkań. Poniżej przedstawiamy krótkie relacje z tych spotkań.

Newsletter-1-DIALOG

Newsletter-2-HISTORIA

Newsletter-3-MY-ONI

Newsletter-4-RODZINA

Newsletter-5-SPOLECZEŃSTWO-OBYWATELSKIE

Poniżej podsumowanie tego projektu autorstwa prof dr hab Witolda Toczyskiego

Duch-sali-BHP-Stoczni-Gdańskiej-powraca


W dniu 21 września 2013, zorganizowano również Debatę Kresową w historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej

Moderator – red. Adam Hlebowicz – Radio Plus, bratanek ks. Józefa Hlebowicza, proboszcza parafii św. Jerzego w Wilnie „za pierwszego sowieta”.

Uczestnicy:

  1. Poseł na Sejm RP   Jarosław Sellin, historyk, członek Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji ds.Unii Europejskiej
  2. Dr hab. Piotr Niwiński (Uniwersytet Gdański) – znawca historii wileńskiej i nowogródzkiej AK oraz powojennej partyzantki antykomunistycznej z Kresów.
  3. Red.  Dr Piotr Szubarczyk – publicysta historyczny.

Zakres debaty:

I. Co to znaczy Kresy? Co to znaczyło kiedyś i jak się zmieniał zakres tego pojęcia? Kresy czy raczej Ziemie Utracone?

II. Nie tylko Wołyń… Czarna księga Kresów. Trauma kresowa.

III. „Jesteście już  Polsce” – powiedział konduktor, otwierając drzwi wagonu… „Repatriacja” czy ekspatriacja?

IV. Niezgoda na Jałtę. Kresowy „żołnierz wyklęty”.

V. Infantylna stylizacja kresowa w sztuce, w filmie, na estradzie a prawdziwe problemy Polaków na przedwojennych Kresach wschodnich RP.

VI. Na czym powinna polegać „łączność” z Polakami na przedwojennych Kresach RP? Polityka państwa w tym zakresie.

W trakcie debaty:

Świadectwa kresowe – Halina Młyńczak, córka por. Gustawa Szpilewskiego z Nowogródczyzny, zamordowanego w Katyniu, zesłana w 1940 do Kazachstanu; Irena Witort, zesłana na Sybir z Wilna w roku 1949…

– Przypowieść Jana Lechonia (o żołnierzu z Kresów od gen. Władysława Andersa, który zdobywszy innym wolność dłońmi skrwawionymi dowiedział się nareszcie, że sam nie ma ziemi…)

– Pożegnanie Wilna Wiesława Szymańskiego.

Recytuje Hanna Szubarczyk

Uczestnicy: zaproszeni goście, mieszkańcy woj.pomorskiego

Transmisja: Debata będzie transmitowana w internecie na żywo.