MŁODZIEŻOWE RADY GMIN

Pomorskie rekomendacje

Powołanie młodzieżowej rady (sejmiku) województwa pomorskiego. Zdaniem uczestników debaty powołanie takiej rady może być receptą na rozwiązanie problemów związanych z kontaktem młodzieżowych rad. Tego typu gremium na poziomie regionu z pewnością będzie sprzyjać lepszym kontaktom. Regionalna rada nie może być jednak odwzorowaniem młodzieżowej rady gminy. Trzeba wypracować odpowiednią formułę doradczą dla samorządu województwa. oraz powinna ona być medium dla młodzieży z decydentami na tym szczeblu. Młodzieżowi radni w regionie mogliby, m.in. konsultować strategię rozwoju województwa w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Jest to bardzo istotne, gdyż właśnie trwają prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Rada na szczeblu regionalnym mogłaby być dobrym przykładem dla samorządów gminnych (ale również powiatowych), które prawdopodobnie chętniej tworzyłyby młodzieżowe rady na swoim szczeblu.