RUCHY RELIGIJNE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Debata przedstawicieli ruchów religijnych odbyła się 28 grudnia 2019 roku w siedzibie Fundacji RC Gdańsk. Z uwagi, że na debatę przybyli uczestnicy z bardzo różnych organizacji, prowadzący spotkanie Przewodniczący Zarządu Okręgowego „Civitas Christiana” w Gdańsku – Waldemar Jaroszewicz zaproponował modyfikację formy spotkania w otwartej dla wszystkich formule debatowania.

GMINNE I POWIATOWE RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zaproszenie do debaty przyjęło siedmiu przedstawicieli rad, reprezentujących kilka środowisk. Debata odbyła się 27 grudnia 2019 roku w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych – w siedzibie Fundacji RC Gdańsk. Debatę zorganizował i prowadził Jerzy Boczoń – członek PROP z Gdańska oraz PRDPP oraz PKRES, prezes zarządu Fundacji RC, przy współpracy sekretarza PROP.

GRUPY REKONSTRUKCYJNE

W dawnym Pałacu Ślubów, 20 grudnia 2019 roku odbyła się debata pod roboczym hasłem „Dokąd zmierzają rekonstruktorzy?”. Debatę moderował Jan Hlebowicz, historyk, publicysta, rzecznik prasowy IPN Gdańsk. Prowadzący zaproponował skoncentrowanie debaty na problemach nurtów w grupach rekonstrukcyjnych, zjawisku brutalizacji rekonstrukcji historycznej oraz zagrożeniach wynikających z wpływu zagranicznych grup rekonstruktorów.

RODZICE DZIECI Z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

Debata panelowa odbyła się 18 grudnia 2019 w Gdańsku, al. Grunwaldzka 5, w siedzibie Regionalnego Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Scenariusz panelu uwzględniał wygłoszenie przez każdego uczestnika krótkiej 2-3 minutowej wypowiedzi będącej ustosunkowaniem się do postawionych przez moderatora Mariusza Ruszkowskiego –pytań. Panel trwał 90 minut. Poprzedzony był 5 minutową prezentacją moderatora pt. „Rodzice z dzieckiem z …

MŁODZIEŻOWE RADY GMIN

Debata odbyła 2 grudnia 2019 roku w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Malborku. Prowadzącym debatę był aktywista młodzieżowy Krystian Zdziennicki. Gośćmi honorowymi spotkania byli: Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego i Marek Charzewski – Burmistrz Malborka. Debacie przysłuchiwała się młodzież z Malborka i Dzierzgonia. Debata trwała 50 minut.

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Debata panelowa odbyła się 23 listopada 2019 na Żuławskim Kongresie KGW w Cedrach Wielkich. Scenariusz panelu uwzględniał wygłoszenie przez każdego uczestnika krótkiej 2-3 minutowej wypowiedzi będącej ustosunkowaniem się do postawionych przez moderatora Piotra Steca dwóch pytań.